Duurzaamheid is een belangrijk thema in de bouwsector. Ook voor Drijfhout’s Timmerfabriek. Wij leveren namelijk hout met een Programme for Endorsement of Forest Certification International (PEFC) keurmerk. PEFC is hét keurmerk voor duurzaam bosbeheer. Het internationale keurmerk garandeert dat hout- en papierproducten afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd bos en dat het bos ook in stand blijft!

Duurzaam bosbeheer

Het doel van het keurmerk is bossen duurzaam beheren en exploiteren en daarmee de bossen in stand houden en te behoeden voor vernietiging. De PEFC-gecertificeerde boseigenaren houden hun bosareaal in stand door kernwaarden van PEFC na te leven. De doelstellingen die PEFC heeft met haar eisen en criteria voor duurzaam bosbeheer hebben duidelijk zichtbare overeenkomsten met de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties  Wil je meer informatie over het internationale PEFC keurmerk? Kijk dan op de website van PEFC Nederland.

Drijfhout’s Timmerfabriek is aangesloten bij de Nederlandse Bond voor Timmerfabrikanten (NBvT).
Kwaliteit is werken volgens richtlijnen!